TopCadEx

"Noi fixam lucrurile intr-o lume aflata in continua miscare!"

Serviciile oferite de TOPCADEX SRL:

Cadastru si Intabulare

- masuratori ale proprietatii;
- intocmirea documentatiei cadastrale pentru prima inscriere, pentru inscriere constructie , alipiri si dezmembrari de parcele;
- parcelari, lotizari de terenuri bazate pe propuneri de parcelare efectuate de arhitecti colaboratori;
- depunerea dosarului la Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara;
- urmarirea pe parcurs a dosarului in vederea avizarii;
- ridicarea dosarului avizat si intabulat si predarea catre beneficiar.


Topografie

- ridicari topografice pentru orice tip de teren;
- intocmire planuri de situatie si de detaliu la diverse scari;
- trasari limite de proprietate;
- trasari pentru constructii (contur constructie,cota zero, axe,etc);
- trasari retele edilitare;
- relevee constructii;
- calculul volumului de sapatura; verificari ale pozitiei in plan , verticalitatii constructiei si a respectarii planurilor de trasare;
- urmarirea deformatiilor constructiilor in timpul executiei si exploatarii;


Consultanta

- verificarea titlurilor de proprietate, a cartilor funciare si a cadastrelor existente;
- identificarea si trasarea pozitiei reale a terenului cumparat sau care urmeaza a fi cumparat;
- identificarea retelelor utilitare de sub teren si a altor probleme ascunse;
- verificarea suprapunerilor limitelor de proprietate cu cele ale vecinilor, folosind tehnologia GPS.

TopCadEx

Apelati cu incredere!

go top